November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

ארגון גולשי הגלים-חלק ענפי 23.5.2011

ארגון גולשי הגלים-חלק ענפי 23.5.2011

כחלק מהמדיניות החדשה של משרד החינוך מול בתי הספר וקייטנות הגלישה,ולפי חוזר מנכ"ל המעודכן לענף גלישת הגלים,מחויבים בתי הספר וקייטנות הגלישה במדריכי גלישה מוסמכים בכל זמן נתון בשעות הפעילות.

לפי החלטת מנהל הספורט,הכשרה זו תכלול את החלק העיוני בווינגייט+95 שעות ענפיות

לאור העיכוב בפתיחת הקורס העיוני בוינגייט שהתחיל רק במרץ 2011 ומסתיים ב-16 ליוני נותר בידינו זמן קצר מאד לסיום החלק הענפי במועד המתוכנן לפני פתיחת חופשת הקיץ.

בעקבות כך ולאחר מחאה שנעשתה מצידו של ארגון גולשי הגלים על המצב האבסורדי שנוצר,פנה ארגון גולשי הגלים למר רותם זהבי(אחראי בטיחות במשרד החינוך) בבקשה לאפשר דחיית מועד סיום הקורס הענפי.

לאחר שבחן את המצב,נענה מר רותם זהבי לבקשה ואישר את דחיית מועד סיום הקורס תוך התחייבות מצידו של ארגון גולשי הגלים להעביר רשימה שמית של המדריכים המשתתפים בקורס וכן רשימה של בתי הספר להם הם משתייכים.

אין בהשתתפות בקורס מניעה מצידו של משרד החינוך לערוך ביקורת בטיחות בכל זמן נתון בקייטנה או בביה"ס לגלישה,אך קייטנה או ביה"ס אשר מדריך שלהם לוקח חלק בקורס הענפי יהיו "מכוסים" כמול משרד החינוך עד סיום הקורס ומתן תעודת סיום הקורס. לכל חניך תינתן אסמכתא על השתתפותו בקורס מהמכללה בוינגייט ועד לסיומו של הקורס בו תינתן תעודת מדריך מוסמך.

בכדי להסיר כל ספק,הודעה על מספר שעות החלק הענפי הועברה עוד לפני פתיחת הקורס העיוני וכן במהלך היום הראשון של הקורס העיוני בוינגייט ע"י רכז הקורס וע"י מר איציק בן מלך.

החלק הענפי יועבר החל מהשבוע הבא(יום שלישי 31 מאי-17-21 וינגייט) ובמשך חופשת הקיץ בימי שישי(מועדים מדויקים ימסרו לחניכי הקורס ביום שישי הקרוב (-מחיר רגיל-1590 ₪, לחברי ארגון גולשי הגלים- 1150 ש"ח,חניכים שעושים השלמות -300 ש"ח

הכשרת עוזרי מדריכים תיעשה במהלך חודש יוני ובמשך שתי פגישות

קורס הכשרת עוזרי מדריכים-מחיר-150 ₪ (8 שעות)

2 יוני -17-21-וינגייט

6 יוני-17-21-וינגייט

תשלום יעשה בכרטיס אשראי באתר הארגון www.isa.org.il או בצ"ק ביום פתיחת הקורס הענפי וקורס עוזרי מדריכים

ארגון גולשי הגלים

Share