November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

קורס מדריכי גלישה

הנדון : קורס מדריכים ע"פ חוק הספורט

ביום ו', 20 באפריל  2012 יחל קורס מדריכים (החלק המדעי) על פי חוק הספורט ובאישור מנהל הספורט .

( הקורס ימשך עד סוף יוני 2012 לא כולל קורס "מגישי עזרה ראשונה" שיתקיים ביולי)

הקורס יתקיים בימי ו  8:30-14:00 במכללה האקדמית  בוינגייט.

הקורס יחל בחלק מדעי ויכלול :

  • אנטומיה – 15 שעות
  • פיזיולוגיה – 15 שעות
  • תורת האימון- 15 שעות
  • פסיכולוגיה- 15 שעות
  • עזרה ראשונה-28  שעות

ý      מס' המקומות מוגבל! , הרשמה בהתאחדות "אילת" עד יום א'  1/4/12

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

אבקש להעביר עד 1 באפריל 2012 עבור כל מועמד:

1. טופס הרשמה של המכללה- מצ"ב

2. אישור תשלום דמי הרשמה ע"ס  200₪ (בבנק/ בבנק הדואר –יש לשמור את הקבלה).

3. אישור תשלום סך  1350 ₪ להתאחדות "אילת"- עבור החלק המדעי. (תשלום נוסף עבור החלק הענפי יתבצע ע"י האיגוד בתחילת  הקורס)

המשתתפים יהיו רק בענפים שאושרו ע"י מנהל הספורט!

החלק הענפי יתקיים באחריות האיגוד אחרי קיום הפעולות הבאות :

1.אישור מנהל הספורט לקורס, למתקן, לתוכנית ולמרצים.

2. הגשת תוכנית מפורטת ואישורה על ידי הח"מ ,כולל  מועמדים, נושאים, מקום ומתקן,  שם המרצה.

3. אישור רפואי של המשתתף.

4.רישום נוכחות

ההשתתפות בקורס תהיה על פי נוהלי המכללה האקדמית ומנהל הספורט (יוצגו ביום הפתיחה)

בברכה,

ד"ר איציק בן מלך

מנהל היחידה לספורט תחרותי בהתאחדות "אילת"

ומנהל המרכז לרפואה ולמתודיקה בספורט במכללה האקדמית וינגייט

העתק: בתי הספר להשתלמות

התאחדות "אילת"

כל איגודי "אילת"

 

Share