November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

דו"ח סיכום עונת הרחצה 2009 - עמותת צלול

לרגל סיום עונת הרחצה חושפת עמותת "צלול" את דו"ח סיכום עונת הרחצה לשנת 2009

עיקרי הדברים:

  • אין שינוי במספר אירועי סגירת חופי הרחצה עקב זיהום עקב זיהום עונת הרחצה 2009 לעומת אשתקד, אך ניתוח שנתי מצביע על עלייה של כ-30% במספר אירועי הזיהום לעומת 2008.
  • תקן חדש לבדיקת איכות מי ים הרחצה יכנס לתוקפו ב-2010.
  • נתוני הדו"ח מראים כי במהלך שנת 2009 התרחשו 25 אירועי זיהום ים אשר גרמו לסגירת חופי רחצה ברחבי הארץ, כאשר כמחציתם אירעו במהלך עונת הרחצה הרשמית - הבולט שבהם אירע בחופי בת ים.

 

 

לקראת סיום עונת הרחצה, אשר תיסגר רשמית ב-17.10.09 , ערכה עמותת "צלול" דו"ח המסכם את אירועי סגירת חופי הרחצה בישראל בשל זיהום לאורך השנה, בדגש על עונת הרחצה, הנפרשת על פני כ-6 חודשים מידי שנה.
מסיכום נתוני השנה והשוואתם לשנת 2008, עולה כי כמעט ולא חל שינוי במספר אירועי סגירת חופים בזמן עונת הרחצה ( 12 אירועים השנה לעומת 13 אשתקד), יחד עם זאת, ניתן לראות שיפור ניכר במתן מענה מצד חלק מהרשויות באירועים מסוג זה בעת עונת הרחצה. הדבר בא לידי ביטוי בהתראות מהירות מצד הרשויות המקומיות בעת אירוע זיהום בתחום אחריותן, וכן במספר ימים מועט (מקסימום יומיים) בכל אירוע של סגירת החוף עקב טיפול מהיר.
שנתית של 2009, הכוללת גם את עונת החורף, מצביעה על עליה של כ-30% במספר אירועי זיהום הים בגינן המליץ משרד הבריאות על סגירתם של חופים לרחצה - סה"כ 25 אירועים בשנת 2009 לעומת 19 אירועים בשנת 2008.
ע"פ דו"ח עמותת "צלול", בעוד שאירועי זיהום חופי הרחצה בקיץ 2009 התאפיינו בסגירתם למשך פרקי זמן קצרים, הרי שאירועי הזיהום במהלך חורף 2009 התאפיינו בסגירתם לתקופות ממושכות. סה"כ מספר ימי סגירת החופים במהלך 2009 עומד על 109 ימים. מספר שיא זה, מקורו באירוע הזרמה חמור ומתמשך, אשר אירע בעקבות תקלה בצינור הביוב הראשי המוביל ביוב גולמי מאור יהודה וישובי בקעת אונו. כתוצאה מכך נסגרו חופי תל אביב והרצליה לסירוגין למשך למעלה מחודש ימים.
הדו"ח מדגיש כי ביחס לנתוני 2007 שהוגדרה כשנת שיא בכל הקשור לאירועי זיהום חופי הרחצה- בה דווח על כ-63 אירועי זיהום ים, הרי שבשנתיים האחרונות ניכרת ירידה משמעותית של כ-65% בממוצע בהיקף אירועי זיהום הים בחופי ישראל ובהתאמה בסגירת החופים לרחצה.

בחופי העיר בת-ים התרחשו אירועי סגירות חופי הרחצה הרבים ביותר לעונת הרחצה 2009 - שלושה אירועי זיהום בסה"כ. אחריהם ברשימה נמצאים חופי העיר חיפה וחוף אמנון שבכנרת, אשר נסגרו פעמיים לרחצה. יצוין, כי אירוע סגירת חוף אמנון אירע לראשונה בעקבות הרעלת דגים, ולא הזרמת ביוב לים. בחופי הערים הרצליה, נהריה, קריית ים, עכו והמועצה המקומית תמר – התרחשה סגירת חופים חד פעמית במהלך עונת הרחצה. כאשר סגירת חופי נהריה התרחשה כאמצעי מנע ולא לאור ממצאי מי הים וזאת עקב פליטת חבית שמן דולפת לחופי העיר; חופי עכו, אשר במשך השנים האחרונות סבלו מאירועי זיהום ים רבים וממושכים, עקב הזרמת ביוב מישובי האזור לנחל חילזון, נאסרו לרחצה פעם אחת בלבד במהלך עונת הרחצה 2009, הפעם בעקבות הזרמת ביוב מהעיר תמרה לנחל חילזון.

כמו כן, בדו"ח ניתן למצוא פירוט מלא לגבי אירועי זיהום ים נבחרים שאירעו לאורך 2009, וכן סיבת סגירתם ופעילות עמותת "צלול" בנדון.
אחד ההישגים המשמעותיים שמציין הדו"ח השנה הוא אימוץ תקן חדש לקביעת איכות מי הים ע"י משרד הבריאות, בעקבות פרי עבודה משותפת של עמותת "צלול" עם משרד הבריאות. התקן החדש, אשר נכנס לתוקפו בעונת הרחצה 2009 כפיילוט ונוסה במספר חופים, מתבסס על מציאת חיידקים אנטרוקוקים במים, המאופיינים כעמידים יותר וכמאפשרים זיהוי זיהום ים בצורה טובה יותר מהחיידקים הקולים צואתיים, לפיהם נבדקה איכות מי הים עד כה. ב-2010 יהפוך התקן לרשמי במכלול חופי הארץ.

מעמותת "צלול" נמסר כי ממצאי הדו"ח מובילים למסקנה ברורה לפיה הלחץ שהופעל במהלך השנתיים האחרונות ע"י הציבור ובראשו עמותת "צלול", הוביל לכך שמרבית הרשויות המקומיות החופיות נוכחו לדעת כי אין מנוס מהפניית משאבים ראויים לטובת שיפור ושדרוג מערכות הולכת הביוב והטיפול בו. המשך גישה אסרטיבית זו מצד הציבור וארגוני הסביבה, תוביל להפחתה הולכת ומתמשכת של אירועי זיהום חופי הים במי ביוב.

כתבה זו נכתבה ע"י עמותת צלול - לחץ על הקישור הבא למעבר לאתר העמותה

Share