November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

מפת מוקדי הזיהום של "צלול" לשנת 2009 - עמותת צלול

על פי נתוני מפת מוקדי הזיהום של עמותת "צלול" לשנת 2009- ניכרת החמרה בתנאי ההיתרים שמעניקה הועדה למתן היתרים: ירידה של כ-12% בהיקף המתכות הכבדות והעומס האורגאני, וכן ירידה של כ-30% בכמויות האמוניה שאושרו להזרמה לים ב-2009.

מפת המזהמים, המתפרסמת זו השנה השלישית ברציפות, על ידי עמותת "צלול", מציגה מידע אודות הגופים והגורמים המזרימים שפכים וקולחין בהיתר אל חופי הים בישראל. המידע כולל את כמות החומרים, כפי שאושרו להזרמה לים על ידי הועדה הבין משרדית למתן היתרים, הנמצאת תחת חסותו של המשרד להגנת הסביבה, וכן התייחסות לסיכונים הבריאותיים והסביבתיים הטמונים בהזרמתם.

 

חשוב להדגיש, כי מפת מוקדי הזיהום 2009 מסכמת את מוקדי ההזרמה לים ומרכזת את נתוני ההיתרים, שהיו בתוקף במהלך שנת 2009 או בחלקה, לחופי הים התיכון בלבד. אולם, הוועדה למתן היתרים מאשרת הזרמת שפכים וקולחין גם לים סוף ולים המלח.

מממצאי מפת המזהמים לשנת 2009 עולה כי חמשת מוקדי הזיהום העיקריים לאורך חופי הים התיכון בארץ הם: מפרץ עכו, מפרץ חיפה, תל אביב- גוש דן, פלמחים ואשדוד. כמו כן, מצביעים נתוני המפה על איום נוסף לחופי גוש דן - כמות שפכים אדירה של כ-350,000 מ"ק העוברת בחופי גוש דן מידי יום, ואשר במקרה של תקלה במערכת הביוב עלולה לגרום לזיהום ים קשה.

עוד עולה מממצאי המפה, כי ביחס לחומרים המזהמים את הסביבה, אשר הותרו להזרמה לים ע"י הועדה למתן היתרים, חלה ירידה בכמות המתכות הכבדות מ- 114 ל-101 טון לשנה, וכן חלה ירידה בכמות המזהמים האורגניים מ- 93,000 ל-81,558 טון לשנה, כמו כן חלה ירידה בכמות האמוניה מ-224 ל-155.46 טון לשנה.

סה"כ קיימים בשנת 2009 - 110 היתרי הזרמה לים (לעומת 112- בשנת 2008).

חשוב לציין, כי הנתונים המופיעים במפת מוקדי הזיהום הם אלה אשר אושרו להזרמה ע"י הועדה למתן היתרי הזרמה, ולא מדובר בכמויות אשר הוזרמו בפועל לים. וזאת משום שנתונים אודות ההזרמה בפועל היו חסויים עד כה. מעתה, נוכח אימוץ הועדה, רק לאחרונה, את נוהל "המזהם מפרסם" אותו הציעה עמותת "צלול", אשר ידאג לקיומה של שקיפות ציבורית בנושא, תוכל עמותת "צלול" לאסוף נתוני אמת ביחס לכמויות אשר הוזרמו לים בפועל, ולהציגם בסוף 2010.

דברי עזר פישלר, סמנכ"ל עמותת "צלול":"המידע המוצג במפת המזהמים נועד לסייע למקבלי ההחלטות למקד מאמצים בהפחתת הזיהום ובהגנה על בריאות הציבור וכן על מנת לחשוף את המידע החשוב בדבר עומסי החומרים המזהמים שאושרו להזרמה לים. הירידה בהיקף המתכות הכבדות והעומס האורגני, שאושרו להזרמה ע"י הועדה, התבצעה הודות להחמרת תנאי ההיתרים ע"י הועדה. החמרה זו נובעת, בין היתר, מפעילותה האינטנסיבית של עמותת "צלול" בנושא זה."

לינק למפת המזהמים

כתבה זו נכתבה ע"י עמותת צלול - לחץ על הקישור הבא למעבר לאתר העמותה

 

Share