November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

בריכת ביוב גולמי בחוף הנכים בהרצליה

מבדיקת עמותת "צלול" עולה: בריכת ביוב גולמי בחוף הנכים בהרצליה עלולה לסכן את בריאות הרוחצים והגולשים. זרימת ביוב גולמי לחוף הנכים בהרצליה גרמה, לא אחת, לסגירתם לרחצה.

בעקבות הדגימות שערכה עמותת "צלול" באזור זה, פנתה העמותה (15.2.2010) לראש העיר הרצליה- יעל גרמן, במכתב דחוף, בו היא דורשת לטפל במחדל סביבתי זה.

בעקבות פניות חוזרות ונשנות לעמותת "צלול" מצד ציבור הגולשים והרוחצים בחוף הנכים בהרצליה, בדבר זיהום ים באזור, ערכה עמותת "צלול" סיור, לפני כשבוע, על מנת לבדוק את הנושא.

זיהום חוף הנכים - הרצליה

במהלך הסיור נדהמה נציגת העמותה למצוא בחוף הים, לא רחוק מקו המים, ובמקום הנגיש לכלל ציבור הרוחצים וילדיהם, מאגר מים גדול הנובע מנקז עירוני, ואשר ממנו נודף ריח ביוב חריף. סוללת חול מלאכותית היא החסם שהוצב למניעת זרימת מאגר זה לים, אך נדמה כי היא לא מצליחה למנוע זאת לגמרי, שכן מי המאגר עלולים לזרום לים ובמקביל לחלחל לאדמה.
מבדיקה מעבדתית שערכה עמותת "צלול" למי מאגר זה, באמצעות נציג מעבדות "בקטוכם", בה נבדקה הן איכות מי המאגר והן איכות המים בנקודת המפגש של זרימת מי המאגר עם מי הים, עולה כי מי מאגר המים נמצאים באיכות ירודה במיוחד של ביוב גולמי וקיימות חריגות גבוהות במיוחד של חיידקי קוליפורמים צואתיים ושל חיידקים אנטריקוקים.
הריכוז שנמצא בדגימות הוא 9,000,000 חיידקים קוליפורמים ב-100 מ"ל בעוד שעל פי תקן משרד הבריאות לרחצה בים, אסור שיעלה הריכוז על 400 ל-100 מ"ל.

מעמותת "צלול" נמסר כי היא רואה, בחומרה רבה, את עצם קיומה של בריכת ביוב בחוף ואת הסכנה בחלחולה אל הים, בעיקר נוכח העובדה כי בסוף השבוע האחרון נופשים רבים יצאו אל חופי הים בכדי ליהנות מהשמש החורפית ואיש לא עצר בעדם מלהיכנס אל המים אשר בהם, כך נראה, מחוללי מחלות רבים אשר עלולים לסכן את בריאות הרוחצים והנופשים. עוד ציינו בעמותת "צלול" כי הזרמת ביוב או שפכים אל הים מהווה עבירה על החוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, וכי העמותה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת למנוע מפגע סביבתי זה ודומים לו.

במכתבה הדחוף לראש עיריית הרצליה, דורשת עמותת "צלול" מתן מענה מיידי למטרד הסביבתי ונקיטת אמצעים לסילוקו של המחדל העלול לסכן את בריאות הציבור.

לאתר עמותת "צלול"

Share