November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

קנס בגובה 140,000 ₪ לעיריית הרצליה בגין הזרמת שפכים לים

השופטת דורית רייך-שפירא מבית משפט השלום תל אביב-יפו גזרה קנס כספי בסך 140,000 ₪ על עירית הרצליה, לאחר שהואשמה בהזרמת שפכים ממקור יבשתי לים בניגוד לתנאי היתר ההזרמה לים: עבירה לפי סעיפים 2, 6(א) ו- 6(ג) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ד-1988. בנוסף הואשמו הנאשמים בזיהום מים, עבירה לפי סעיפים 20ב(א), 20ב(ב), 20כא ו-20כב לחוק המים, התשי"ט-1959.

 

מעבר לקנס חויבה העירייה לחתום על התחייבות בסך 50,000 ₪ שבמשך שנתיים מהיום לא תעבור על העבירות המנויות בחוק המים והתחייבות בסך 100,000 ₪ שבמשך שנתיים מהיום לא תעבור על העבירות המנויות בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים.

דרור עזרא יו"ר הירוקים בהרצליה מוסר "את הקנס הזה ישלמו תושבי הרצליה שנענשים פעמים, פעם בגלל זיהום הים והיום משלמים את הקנס. מי שצריך לשלם את הקנסות ולקבל את העונש הם קברניטי העירייה שאחראים למחדלים המתמשכים שגורמים לזיהום ים שוב ושוב."

Share