November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

חוקי העלאת גלשנים לרכבת

אלו ההנחיות של רכבת ישראל בנוגע להעלאת גלשנים לרכבת: ניתן להעלות גלשני גלים (בלבד) לרכבת, תחת התנאים הבאים: 1- בימים…
November 21, 2013
NewZ מערכת ISM

אתר הגלישה הציוני ורכבת ישראל מציגים:

גלשנים ברכבת! אחרי כמעט שנה של עבודה קשה החלום הופך למציאות ורכבת ישראל פותחת את שעריה לגולשי הגלים! החורף שעבר היה…
August 28, 2013
Lowers
NewZ מערכת ISM

כמה אתם מוכנים לשלם בשביל להגשים חלום?

אם החלום שלכם הוא לגלוש על אחד הגלים הטובים בעולם עם רוב מצ'אדו לעיניהם של עשרות אלפי צופים בכל העולם אתם יכולים להפוך…

הושג הסכם בין עיריית הרצליה לגולשים!

אחרי חודשיים של מאבק להצלת החוף הדרומי ולהזזת אופנועי הים מהאזור פרסם היום עו"ד יונתן יעקובוביץ, מראשי המאבק למען החוף הדרומי את עיקרי הסיכום בין עיריית הרצליה לבין עמותת גולשי הרצליה שהוקמה לאחרונה בעקבות המאבק.

הדרומי
הגולשים ימשיכו להגיע לדרומי

זו ההודעה שפורסמה היום בפייסבוק:

"לאחר סבב פגישות בשבוע שעבר וסבב שיחות טלפוניות השבוע אני רוצה לתאר את מצב הדברים הקיים. 

להלן ההסכמות שאליהן הגענו מול העירייה (בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים וחוו"ד מומחה ימי בעניין הבטיחות):

1. בשנת פעילות 2013 חוף אופנועי הים יוזז דרומה במרחק של לפחות 120 מטר מהשובר דרומה (החברה העירונית אף מציעה שהחוף יוגדל עד לאורך של 200 מטר).

2. בשנת 2013 החברה העירונית תפעל לפתח את החוף הדרומי למען גולשי הגלים, לרבות הקמת תאורת לילה, סככות צל, מקלחות, ספסלים.

3. החוף הדרומי יוכרז כחוף מוכרז לגלישה.

4. החברה העירונית יחד עם העמותה של גולשי הרצליה, תקיים ותיזום אירועים בתחום גלישת הגלים, לרבות תחרויות, ואירועי תרבות בחופי הרצליה במטרה לשמר לפתח את תרבות גלישת הגלים בהרצליה.

5. עמותת גולשי הרצליה והגולשים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה העירונית והשניים האחרונים מתחייבים לפעול בדרך של מו"מ במסגרת זמן סבירה, במקרה של אי הסכמה כלשהי.

6. החל מסוף שנת 2012 עמותת גולשי הרצליה והגולשים מתחייבים לפעול על פי תקנות המרינה ודרישות הבטיחות של מנהל המרינה ולהישמע להוראות מנהל המרינה ו/או מי מטעמו.

7. החברה העירונית העירייה והגולשים יקימו צוות משותף אשר ייבחן את אפשרויות יישום ההסכמות הנ"ל כאשר לצוות זה יצטרף המומחה הימי (יש לנו אפשרות להביא את המומחה בעצמנו!). 

זהו חברה! אפשר לומר שניצחנו. מה שחשוב להבין הוא שהעירייה והחברה העירונית רואה אותנו כשותפים מלאים להחלטות שיתקבלו בעתיד בעניין חופי הרצליה ויש בכך הישג גדול! הצלחנו לנצח את המאבק ולהזיז את חוף האופנועים. 

בנוסף על האמור לעיל החברה העירונית והעמותה למען הגלישה בהרצליה יוציאו הודעה משותפת לתקשורת על התקדמות המו"מ באופן חיובי למען הפיכתו של החוף הדרומי לחוף גולשים. 

ישר כוח לכולם!!!!!! - מי שרוצה לפנות אליי יותר ממוזמן.

לכל הספקנים – כרגע יש שיתוף פעולה רציני בינינו לבין העירייה והדבר רוקם מערכת יחסים טובה בינינו. מערכת היחסים הזאת היא זו שתביא אותנו לתוצאות! תנו לזה צ'אנס! אנחנו צופים לקבל החלטה רשמית בתוך 2-3 חודשים (ככה זה בפרוצדורות של רשויות) והכיוון הוא לבוא לקראתנו. מעבר לכך יש כבר חרושת שמועות בתוך מועצת העיר שיש פתרון לבעיה שנוצרה והפתרון הוא על בסיס המתווה שהוצע על ידינו.

שוב תודה לכולם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (יש המון אנשים שתרמו וזה נתן באמת תחושה של אחווה בין הגולשים. הכוח שלנו הוא ביחד ולא בנפרד!"

 

אנחנו מצטרפים לברכות של יונתן ומודים לכל מי שתרם מזמנו כדי להפגין, לחשוב, לארגן ולפעול מול העירייה. ישר כוח לכולם וזה לקח לכל הגולשים בארץ. זה עבד באשדוד, זה עבד בהרצליה. לגולשים יש את הכוח לשמור על הים שלנו!! אז דברו ביניכם, שתפו פעולה עם עמותות מערים אחרות ובעיקר תתאגדו ותדאגו שישמעו אותכם, רק ככה נוכל לשמור על החופים שלנו! חיפה, את הבאה בתור!

Share